Home | Contact

C&C Ademluchtbeugels

Wettelijke eisen m.b.t. Voertuigzitplaatsen en veiligheidsgordels in brandweervoertuigen.

RDW
In het kader van de wetgeving “bevestiging veiligheidsgordels”, welke per 1 oktober 1999 in werking is getreden, is het verplicht nieuwe voertuigen bij de Rijksdienst voor Wegverkeer aan te bieden. Ze moeten zijn voorzien van zitplaatsen welke, door middel van een trek- of botsproef, gekeurd zijn op de sterkte van de stoel en op de bevestiging van de veiligheidsgordels.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer maakt een belangrijke tweedeling in de certificeringeisen van voertuigen. Deze tweedeling is afgeleid van het verschil in maximum toelaatbare snelheid en bepaalt de sterkte-eisen van veiligheidscomponenten zoals o.a. zitplaatsen, veiligheidsgordels en remsystemen.

Categorie: N2 / N3
Het betreft hier voertuigen met een massa groter dan 3500 kg. Voor deze voertuigen is een groot rijbewijs verplicht. Maximum snelheid: 80 km/uur. Eis: 10G

Categorie: N1
Het betreft hier voertuigen met een massa kleiner dan 3500 kg. Voor deze voertuigen is een standaard B-rijbewijs voldoende. Maximum snelheid: 120 km/uur Eis: 20G ( let op: verdubbeling van de kracht )

Brandweertoepassing
Aangezien de brandweer zijn N2 / N3-voertuig vaak gebruikt als ware het een N1-voertuig, is het in het kader van de persoonlijke veiligheid niet onredelijk om de vereiste van een N1-voertuig toe te passen.

C&C Products is de enige opbouwer die deze hoge keuringseisen kan borgen. 20G certificering op ademluchtbeugels 20G certificering op zitplaatsen en veiligheidsgordels.

Download PDF

© 2016 C&C Products  |  T +31(0)187 49 3588 | Industriestraat 8 | 3281 LB | Numansdorp - C&C Products is onderdeel van Kenbri Fire Fighting B.V.